Contact

Contact & MF Structure

Udruga Modelna šuma 'Sliv rijeke Mirne'

Trg Andrea Antico 1

HR-52424 Motovun, Croatia

e-mail: info@rivermirnabasin.org

OIB: 67546189296

IBAN: HR8023800061147006555

 

PREDSJEDNIK: Slobodan Vugrinec

e-mail: slobodan.vugrinec@gmail.com

TAJNICA: Ana Fornažar

e-mail: anaf@sumins.hr

mob: +385.99.2298139

NADZORNI ODBOR:

Predsjednik: Milivoje Topić, Planinarsko društvo "Ćićarija",  Buje, milivoj.topic@pu.t-com.hr

Mikac Neven, Općina Lanišće

Mladen Rajko, Cerot d.o.o.Tinjan

UPRAVNI ODBOR:

Predsjednik: Slobodan Vugrinec

Renato Krulčić, Grad Pazin, gradonacelnik@pazin.hr

Egon Vasilić, ravnatelj JU PP Učka, 091 252 94 03, evasilic@pp-ucka.hr

Milan Antolović, Istarska županija,milan.antolovic@istra-istria.hr

Josip  Šimić Marino, Udruga  gljivara „Boletus“ i Hrvatski gljivarski  savez, 091 522 5330, marinoumag@gmail.com

Armanda Sirotić, A & Ž med, Buzet 091 576 95 76, az-med@net.hr

Alen Luk, Grad Novigrad,  098 398 705, alen.luk@novigrad.hr

Barbara Komazec, Turistička agencija Motovun, 091 737 6326, barbara.komazec@montonatours.com

Graciano Prekalj, Lovački savez IŽ, gprekalj@azrri.hr,  091 619 6111

Ivan Mejak, stočar, Podgaće, 091 624 50 55,paukinka@gmail.com

 

Ili, možete upotrijebiti slijedeći obrazac kako bi nas kontaktirali: